جنوب آمریکا آمریکایی سرمایه گذار اخبار اقتصادی و بازرگانی

جنوب: آمریکا آمریکایی سرمایه گذار اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پای صرافان به سامانه نیما باز شد

رییس شرکت توسعه تجارت اعلام کرد: در این شرکت تصویب شد که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف‌ها فروخته شود و صراف‌ها جهت کالاهای گروه سه، ارزهای

پای صرافان به سامانه نیما باز شد

پای صرافان به سامانه نیما باز شد

عبارات مهم : بازار

رییس شرکت توسعه تجارت اعلام کرد: در این شرکت تصویب شد که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف ها فروخته شود و صراف ها جهت کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده است از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه کنند.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسرو تاج – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – و حسین سلاح ورزی – نائب مدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران – عنوان صادارت غیر نفتی و نقش آن در تحقق سیاست های حمایت از تولید داخل را بررسی کردند.

خسروتاج در این نشست راجع به ضعف بازارسازی و ظرفیت سازی و نقش آن در رونق بازار، اظهار کرد: در ماه های اخیر با انباشت محصول واحدهای تولیدی مواجه بودیم، در حالیکه باید به این واحدها در فروش محصولات آنها کمک کرد و اهمیت بازاریابی در این مقوله مشخص می شود و بازاریابی را باید در هر دو سطح خرد و کلان مورد توجه قرار دهند، چراکه به علت نوع کالا، بنگاه ها باید در سطح خرد بازاریابی انجام دهند و این وظیفه دولت نیست.

پای صرافان به سامانه نیما باز شد

وی افزود: گاهی دولت می خواهد یک رشته ای را شاخص و برند کند و جهت آن تبلیغات کلان و خاصی انجام دهد.

رئیس کل شرکت توسعه تجارت همچنین در رابطه با فراهم کردن بستر صادرات جهت واحدهای تولیدی کوچک، گفت: شرکت توسعه تجارت بر این عنوان تأکید دارد که در سفرهای وزرا و در گفت وگوهای دو جانبه فضا جهت صادرات بنگاه های کوچک فراهم شود. مانند سفر اخیر مدیر جمهور به اتریش و سوئیس که این عنوان را پیگیری کردیم.

رییس شرکت توسعه تجارت اعلام کرد: در این شرکت تصویب شد که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف‌ها فروخته شود و صراف‌ها جهت کالاهای گروه سه، ارزهای

خسرو تاج به بسته حمایت از بنگاه های کوچک و میانگین اشاره کرد و ادامه داد: در مقوله بازاریابی، ارتباط با واحدهای دانشگاهی و پرسشها مورد نیاز این واحدها در بسته حمایتی دیده شده است ۱۳۰۰ میلیارد تومان در این رابطه اعتبار در نظر گرفتیم.

افزایش صادرات نیازمند برندهای ماندگار است

سلاح ورزی نیز در ادامه این نشست که در یک برنامه تلویزیونی انجام شد، در مورد بازاریابی و ظرفیت سازی به عنوان ضرورت صادرات کالای داخل اظهار کرد: ضعف در این مقوله به علت محدودیت های مالی و اطلاعاتی بوده و بازاریابی و بازارسازی در سال های گذشته بخشی بوده که حتی مشوق های صادراتی را به درستی محقق نکرده و واقعیت این است که شرکت های کوچک جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی و انجام تبلیغ در آن سوی مرزها نیاز به منابع مالی دارند و با محدودیت مالی و همچنین محدودیت اطلاعاتی مواجه هستند.

پای صرافان به سامانه نیما باز شد

وی در مورد نقش رایزنان بازرگانی و شرح وظایف آنها اظهار کرد: رایزنان در بعضی از کشورهای نشانه مستقر هستند و در روسیه، هند و پاکستان تلاش موفقیت آمیزی داشتند. البته رایزن به تنهایی نمی تواند موجب رونق صادرات غیر نفتی کشور شود.

نائب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران تأکید کرد: زیاد کردن صادارت نیازمند داشتن برندهای ماندگار با محصولات با کیفیت مستمر در بازارهای بین المللی است.

رییس شرکت توسعه تجارت اعلام کرد: در این شرکت تصویب شد که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف‌ها فروخته شود و صراف‌ها جهت کالاهای گروه سه، ارزهای

سلاح ورزی به ۴۷ اتاق بازرگانی یکسان با کشورها در اتاق کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: در روسیه دفتری ایحاد شده است و در برنامه داریم که در پنج نقطه دنیا اتاق یکسان بازرگانی تأسیس کنیم.

در ادامه این بحث نیز خسروتاج به تخصص رایزن های بازرگانی در کشورهای نشانه اشاره کرد و گفت: رایزن بازرگانی می تواند مسابقه در بازار کشور نشانه را با اطلاعات بافایده به داخل کشور مخابره کند و بنگاه های داخلی با تخصص خود از اطلاعات بازار نشانه استفاده کنند. در این میان اتاق های بازرگانی همراه رایزنان بازرگانی دفاتری تأسیس کردند و کشورها نیز پذیرفته اند و بر اساس روابط متقابل اقدام به تأسیس دفاتر تجاری در کشور ما خواهند کرد.

پای صرافان به سامانه نیما باز شد

وی تأکید کرد: رایزن بازرگانی در داخل سفارتخانه ها مستقر هستند و محدودیت هایی دارند، در حالیکه در اتاق های بازرگانی چنین محدودیت هایی وجود ندارد و بخش شخصی نگاه هدفمندتری در ارتباط گیری های خود با طرف های خارجی دارد.

خسروتاج در مورد پرسشها بازرگانی کشورهای منطقه و همسایگان کشورمان که وقت جذب بازار جهت کشور دارند به مثال قطر پرداخت و اظهار کرد: محموله مرغ تازه کشور عزیزمان ایران از راه هوایی به قطر صادر می شود و صاردات ما دو برابر شده است که با وجود جمعیت دو میلیونی، بازار خوبی برایمان بوده است.

زیرساخت های حمل و نقل مانعی در راه صادرات

وی ادامه داد: عنوان زنجیره های ارزش جهانی موجب می شود تازه واردها به سادگی وارد این زنجیره صادراتی در بازار کشورها نشوند و در مشکلی که روسیه با ترکیه داشت عنوان زنجیره ارزش جهانی وجود داشت و رایزن بازرگانی ما در چارچوب شرایط و سفارش شرکت های روسیه نمی گنجیدند و جهت بازارهای کوچک آمادگی داشتیم ولی اگر ساز و کار درستی نداشته باشیم خواسته بازاری چون روسیه با گردش مالی اوج میسر نخواهد شد.

رئیس شرکت توسعه تجارت ادامه داد: زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت جهت توسعه صادارت مورد نیاز است و مانعی است که ظرفیت حمل و نقل بعضی از کالاها از جمله محصولات کشاورزی را کم کردن می دهد. همچنین پرسشها مبادلات بانکی نیز از دیگر پرسشها پیش روی صادرات محصولات ایرانی بوده است.

خسروتاج در مورد زیاد کردن ۲۵ درصدی تعرفه واردات محصولات لبنی و کشاورزی گفت: با مشورت که با مقامات عراقی داشته ایم پاسخ آنها توجه به خودکفایی و توسعه عراق با تکیه بر تولید در داخل عراق بود و اعلام کردند که این تعرفه را با همه کشورها دارند و تبعیضی با کشور عزیزمان ایران و سایر کشورها نیست.

شرایط گلخانه ای جهت تجارت کشور ایجاد کرده ایم

وی در مورد تعرفه ترجیحی توضیح داد: تا کنون در هر مذاکره ای که داشتیم نگاه ما به حمایت از تولیدکننده داخل بوده و هر کشوری روی محصولات خاص خود تأکید دارد و ما باید این موارد را تولید محصولات داخل هماهنگ کرده و به یک تعادلی جهت قراردادهای بافایده جهت تولید کننده و صادرکننده برسانیم و کار حساس و دشواری است.

نائب رییس اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران در ادامه به پرسشها نرم افزاری در امر صادرات نیز پرداخت و گفت: از ابتدای انقلاب قرارداد ترجیحی با آزاد را در برنامه نگذاشته ایم و از وحشت حضور خارجی ها و صدمه دیدن تولیدکنندگان داخل جلوی صادرات را نیز گرفته ایم و شرایط گلخانه ای جهت تجارت کشور ایجاد کردیم. ولی در مورد لبنیات و صادرات به عراق موفق عمل کردیم ولی به علت ضعف دیپلماسی و زیاد کردن تعرفه این بازار صادرات را تا حدود قابل توجهی از دست دادیم در حالیکه می توانستیم قرار دادهای ترجیحی داشته باشیم.

تک نرخی کردن ارز در وقت نامناسب اجرا شد

سلاح ورزی در بحث ارز و تأثیر آن بر صادرات و موقعیت فعلی بازار ارز گفت: دولت در سالهای گذشته در مواعدی وعده تک نرخی شدن ارز را اعلام و با وجود شرایط مناسب از این اقدام امتناع کرد و در وقت نامناسب این عنوان را اجرا کرد. و باید قیمت ارز به وسیله مکانیزم بازار تک نرخی شود و با تعادل که به وسیله بازار ثانویه به دست آید می توان ارز را تک نرخی کرد که امیدواریم با دخالت کمتر قیمت ارز به یک رقم برسد، نه بر اساس دستور دولت که بدون توجه به بازار انجام شود.

پرداخت ارز دولتی به ماشین و گوشی تلفن همراه بازار را ملتهب کرد

با انتقاد از ارز دولتی جهت کالاهای غیر مهم گفت: خودرو، گوشی تلفن همراه و کالاهای آرایشی و بهداشتی که ارز دولتی دریافت کردند بازار ارز را ملتهب کردند و دولت باید روش حمایتی جهت کالاهای اساسی تولید داخل در نظر می گرفت تا مسئله این چنینی به وجود نمی آمد. همچنین پرسش هایی از این دست که آیا اجاره واردات بدون انتقال ارز را ندادیم، مطرح است.

سلاح ورزی خاطر نشان کرد: در موقعیت اقتصادی کشور از حیث منافع و امنیت ملی دولت با تصمیم های کوتاه مدت اقدام درستی انجام می دهد ولی استمرار و استمرار این سیاست ها درست نیست و باید بازار ثانویه را گسترش داد و رانت موجود در بازار ارز فعلی بسیار وسوسه انگیز است و امیدوارم دولت به گسترش صادرات با تصمیم های تازه کمک کن

مگر چقدر ارز در خارج از کشور داریم که واردات بدون انتقال ارز انجام شود!؟

و ولی در ادامه این نشست خسروتاج اظهار کرد: بخشی از عنوان را بر اساس اختیارات، دولت ورود کرد که سفارش ها در سامانه نیما انجام می شود از جمله معاملات پتروشیمی ها و بخشی از صنایع سبک که صادرات آنها باد قیمت توافقی بین صادرکننده و وارد کننده انجام خواهد شد خارج از این سیستم خواهد بود و اجازه دادیم که ارز صادراتی قابل واگذاری در سیستم بانکی انجام شود و به تناوب اقتصاد کشور بازگردد. گروه سه کالاهای مصرفی با ارز صادراتی قابل واگذاری از سوی صادرکنندگان است و ۱۷ میلیارد دلار صادرات در این بخش انجام می شود.

وی افزود: آینده نگری شده است که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف ها به فروش برسد و صراف ها جهت کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده است را به واردکنندگان عرضه کنند و این عنوان را به تازگی (۱۶ تیرماه) در شرکت توسعه تجارت مصوب کردیم.

خسروتاج در خصوص نظام اخیر ارزی بیان کرد: بخشی از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه است که ارز از سیستم بانکی خارج نمی شود و مگر چه میزان ارز در خارج از کشور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی در این رابطه وجود داشت که اصل اول هر اقتصادی با شبکه بانکی متصور است و در این شیوه ریال به ارز تبدیل می شد.

واژه های کلیدی: بازار | تجارت | صادرات | محصولات | بازرگانی | بازاریابی | بازاریابی | محصولات کشاورزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog