جنوب آمریکا آمریکایی سرمایه گذار اخبار اقتصادی و بازرگانی

جنوب: آمریکا آمریکایی سرمایه گذار اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی استرس روانی با از دست دادن بینایی مرتبط است

نتایج مطالعه تازه نشان می دهد استرس روانی می تواند موجب از بین رفتن بینایی شود. 

استرس روانی با از دست دادن بینایی مرتبط است

استرس روانی با از دست دادن بینایی مرتبط است

عبارات مهم : استرس

نتایج مطالعه تازه نشان می دهد استرس روانی می تواند موجب از بین رفتن بینایی شود.

به گزارش مهر، محققان دریافتند استرس روانی می تواند علت مهم از بین رفتن بینایی در نتیجه آب سیاه، نوروپاتی اپتیکی، رتینوپاتی دیابتی و دژنراسیون ماکولا مربوط به سن باشد.

«برنارد سابل»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «استرس مداوم و زیاد کردن میزان کورتیزول به علت عدم تعادل در سیستم اعصاب خودمختار (سمپاتیک) و عملکرد بد عروق خونی، تاثیر منفی بر چشم و مغز دارد.»

استرس روانی با از دست دادن بینایی مرتبط است

باید توجه داشت که چشم و مغز، هر دو در از دست دادن بینایی نقش دارند، حقیقتی که گاهاً پزشکان از آن غافل می شوند.

افزایش فشار داخل چشم، اختلال اندوتلیال (سندرم فلامر) و التهاب از بعضی عواقب ناشی از استرس هستند که باعث آسیب زیاد می شوند.

نتایج مطالعه تازه نشان می دهد استرس روانی می تواند موجب از بین رفتن بینایی شود. 

پژوهشگران توصیه می کنند تکنیک های کم کردن استرس و آرام سازی (مثل مدیتیشن، تمرین کنترل استرس، و روان درمانی جهت یادگیری نحوه مقابله با استرس) نه تنها به عنوان یک روش تکمیلی در کنار درمان اصلی، بلکه به عنوان اقدام پیشگیرانه در جهت کم کردن روند پیشرفت از بین رفتن بینایی باید انجام شود.

واژه های کلیدی: استرس | بینایی | کنترل استرس | مقابله با استرس | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog